Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

Voor wie het wel viert, bestaat de verjaardag vaak uit de ontmoeting met dierbaren, het verzorgen van drankjes en hapjes en het krijgen van cadeautjes. Als je er echt van kunt genieten: onvergetelijk. Als je goed kunt ontvangen: zeer de moeite waard. Echter, dat is niet voor iedereen de juiste vorm.

Willemijn Jonkers, ritueelbegeleider bij InRitual, constateert nog een andere behoefte die groeiende is. Mensen willen rond hun verjaardag steeds vaker even bewust stilstaan bij hoe het op dat moment gaat in hun leven en bij wat waardevol is. Bijvoorbeeld bij waar men dankbaar voor is in het leven. Men wil tegelijkertijd ook graag kort vooruit blikken naar de tijd die komt.

Het is volgens Willemijn heel goed mogelijk om uitdrukking aan een dergelijke behoefte te geven tijdens de verjaardagsviering. De jaarlijkse verjaring is dan aanleiding om terug te kijken op het afgelopen jaar, daar de zegeningen van te tellen, maar misschien ook nog een keer te benoemen wat moeilijk was of waarvan men afscheid heeft moeten nemen.

Daarnaast is de verjaardag ook een begin van een nieuw levensjaar. Wat zijn de plannen of verlangens voor dat jaar, waar kijkt men naar uit, wat staat er te wachten? Het kan zeer zeker verdiepend zijn om je vrienden en familie te betrekken bij dit soort vragen. Zij lopen immers allemaal op hun eigen manier een stukje mee op jouw weg door het leven. Het kan vreugdevol zijn om samen hoop en wensen over de toekomst uit te spreken. Zo kan je samen met voor jou belangrijke mensen werkelijk vieren dat je bestaat (dat is immers het gedenken van je geboortedag) en dat je met elkaar verbonden bent!

Een ritueel is bij uitstek een middel om deze en andere aspecten van jarig zijn vorm te geven op of rond de datum in kwestie. Een ritueelbegeleider helpt dan bij het voorbereiden van een verjaardag. Niet alleen de vorm is daarbij belangrijk, maar ook het contact met zichzelf als jarige. Wat betekent het allereerst voor jou zelf dat je er bent en dat je er al weer een jaar langer bent? Met wie voel je je verbonden, hoe lang en op welke wijze? Wie ontbreken er mogelijk op de verjaardag en hoe geven we dat aandacht zonder dat daarmee de verjaardag tot iets zwaars wordt?

Bij deze en andere vragen helpt de ritueelbegeleider in de aanloop naar je verjaardag met compassie, creatieve ideeën en speelse vormen. Het kan heel leuk zijn om eens iets anders te doen dan het geijkte feestje met de hapjes en de drankjes. Verras je dierbaren op jouw verjaardag en durf hen mee te nemen op ongebaande paden!

In de voorbereiding van een verjaardagsviering kun eerst volledig de eigen regie nemen en dan groeien naar steeds meer in de overgave komen. Dat houdt in: alle warmte en aandacht voor jou zelf werkelijk ontvangen.Immers, de mensen die op je verjaardag komen, zijn vaak gewoon heel blij, dat je in hun leven bent. Je verjaardag wordt zo tot iets van een gelegenheidsgemeenschap: de kring van mensen om jouw heen en vice versa.

Kortom, zo kan door rituele aandacht je verjaardag een vrolijke bijeenkomst worden, maar met persoonlijke expressie en diepgang, zodat je niet meer hoeft te aarzelen: vier ik het nou wel of niet?

Lang zal ze leven! Voor advies, informatie en inspiratie kun je contact opnemen met InRitual, 0294 – 237702,