Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

Wat bieden wij?

Agniet van Andel (therapeut, coach en organisatieadviseur) en Willemijn Jonkers (praktijk voor psycho-spirituele geneeswijzen, theoloog) bieden jou gezamenlijk een effectieve en diepgaande therapeutische ondersteuning aan die je in de gelegenheid stelt een thema op alle lagen (integraal) aan te gaan en uit te werken.

In onze gezamenlijke begeleiding hebben we ervaren, dat de psychotherapeutische en de spirituele invalshoek volledig met elkaar vervloeien en elkaar op een ongekende wijze versterken. Daardoor word je in staat gesteld makkelijker bij de kern van een probleem of levensvraag te komen.

Ons doel is om samen met jou helder te krijgen hoe wèrkelijke transformatie en genezing kan en mag plaatsvinden. Samen onderzoeken we hoe je jouw zelfgenezend vermogen kunt vergroten. Dat wil zeggen: dat je weet wat je nodig hebt om iets te doorbreken of te helen en dat je in staat bent om jezelf dat te geven.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten.

Autonomie

Ieder mens is in staat om zijn eigen leven vorm te geven, om te groeien en zich verder te ontwikkelen.

Identiteit

Ieder mens heeft unieke kwaliteiten, waarmee hij zich onderscheidt van andere unieke mensen.

Heelheid

Ieder mens is van binnenuit in staat om balans en eenheid te ervaren en te creëren.

Integratie

Ieder mens is in staat om wat hij leert te integreren in zijn dagelijks leven.

Zingeving

Ieder mens heeft de kwaliteiten om zijn eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.

Voor wie?

Deze intensieve vorm van begeleiding is geschikt voor eenieder die in korte tijd veel hulpbronnen in en buiten zichzelf wil aanspreken om een pittig en/of hardnekkig thema aan te gaan, en de weg naar heling en genezing te vinden.

Onze begeleiding is uitermate passend indien je zelf als hulpverlener werkzaam bent of anderszins veel met mensen werkt. Ook kan ons traject extra ondersteunend zijn voor mensen die zich richten op hun herstel na een 'burn-out' en voor mensen die een ernstige of terminale ziekte trachten te hanteren en te verlichten. Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die een rouwproces doormaken of andere ingrijpende of traumatische gebeurtenissen trachten te verwerken, zoals een scheiding, het overlijden van een dierbare.

Wie zijn wij?

Agniet van Andel (1952), Transcript

Ik werk als organisatieadviseur, coach en psychotherapeut.

Gedurende 12 jaar was ik werkzaam binnen de gezondheidszorg. Daarna werkte ik 12 jaar vanuit een adviesbureau, de laatste 10 jaren daarvan als medeoprichter en partner binnen het adviesbureau GREEP management- en organisatieontwikkeling. Daarnaast begon ik mijn eigen therapiepraktijk onder de naam Transcript. Vanaf 2000 heb ik ook mijn organisatie advieswerk ondergebracht bij Transcript. Na diverse opleidingen in de gezondheidszorg volgde ik opleidingen in Transactionele Analyse (TA), Neurolinguïstisch programmeren (NLP), lichaamsgerichte therapie, het werken met liefdesenergie en diverse andere nascholingen. Tevens volgde ik de opleiding Psycho-Spirituele Geneeswijzen, van waaruit ik mijn kwaliteiten als reader en healer integreer in mijn therapeutisch werk en de laatste jaren ook in mijn werk als coach en organisatieadviseur.

Willemijn Jonkers (1970), InRitual

Ik werk als psychic reader, spiritual healer/therapeut, ritueelbegeleider en theoloog.

Tijdens mijn studie theologie en de opleiding tot predikant kwam ik in contact met de opleiding Psycho-Spirituele Geneeswijzen, die een welkome 'ervaringsgerichte' aanvulling bleek te zijn naast mijn academische vorming en beroepsopleiding. Tevens deed ik ervaring op in lichaamsgerichte therapie, stemwerk en yoga. Sinds 2000 voer ik een eigen praktijk, InRitual. Naast aurareadings -inzicht geven in het energieveld en leven van de cliënt door middel van intuïtieve waarneming - en healings - behandeling van bijv. energieblokkades en heling van bijv. traumatische ervaringen - bestaat mijn werk uit het begeleiden van therapeutische sessies, alsmede het geven van spiritueel-psychologisch en filosofisch onderricht door middel van individuele supervisie, lezingen en cursussen. Daarnaast ben ik ook werkzaam als voorganger en als pastoraal medewerker in diverse kerkelijke gemeenten. Tevens begeleid ik mensen bij het vormgeven en uitvoeren van een eigentijds en persoonlijk ritueel, onder andere bij geboorte, huwelijk, begrafenis, een nieuwe levensfase.

Onze aanpak kenmerkt zich door een zorgvuldige, krachtige en subtiele benadering van jou als mens en jouw specifieke thematiek. Door het gebruik van onze deskundigheid, ervaring en professionaliteit, èn van onze intuïtieve waarneming staan wij voor een zeer persoonlijke benadering, afgestemd op jouw behoeften en mogelijkheden. Ons vertrouwen in liefdevolle, spirituele bronnen en in de groeikracht van alles wat leeft, helpt ons tevens te zijn in overgave ten aanzien van genezingsprocessen.

Welke methodieken gebruiken wij?

Wij maken gebruik van de rijke kennis en ervaring die wij hebben opgedaan in ons (werkzame) bestaan. Daarbij horen onder andere de volgende methodieken:

  • lichaamsgerichte therapie, de helende kracht van aanraking
  • Transactionele Analyse (TA) en Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
  • spirituele bewustwording, gronding en meditatie, reading en healing
  • werken met klank en expressie
  • werken met archetypen
  • werken met liefdesenergie
  • regressie
  • werken met rituelen

Intake

Aanmelding geschiedt als volgt. Je doet een telefonische intake bij één van ons en naar aanleiding daarvan maken we met z'n drieën een eerste afspraak.

Aansluitend aan de eerste sessie volgen afspraken over het verloop van de verdere behandeling: duur, frequentie, wijze van verslaglegging en terugkoppeling. Hierbij denken wij zelf in beginsel aan een traject van ongeveer drie sessies.

Locatie

Een prettige praktijkruimte in Amsterdam-Zeeburg of Vreeland, goed bereikbaar zowel met de auto als met openbaar vervoer.

Kosten

Voor een sessie van anderhalf uur onder begeleiding van twee therapeuten berekenen wij € 200,00 inclusief 19% BTW (voor diegenen die BTW af kunnen trekken: exclusief BTW).

Contact

Voor informatie of aanmelding kan je contact opnemen met:

Agniet van Andel, tel. 020 – 6 944 900 of

Willemijn Jonkers, tel. 0294 - 237702