Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

InRitual is verhuisd

Adres van de praktijk:

Rembrandtlaan 25
1399 VJ Muiderberg

tel. 0294-237 702

 

Wat is een reading?

Een readingconsult is een zingevend, adviserend gesprek dat helder aangeeft hoe de cliënt met een bepaald thema in zijn/haar leven om kan gaan.

B_reading

Het kan hierbij gaan om uiteenlopende levensvragen zoals loopbaan, relaties, bestemming, verlies, gezondheid of je persoonlijke ontwikkeling.

De onderwerpen worden van te voren tijdens een telefonisch intakegesprek door de cliënt ingebracht. De reader geeft er in de sessie verdiepende informatie over, die met behulp van intuïtieve waarneming wordt verkregen. Deze wordt in hedendaagse taal en beelden benoemd en uiteengezet tot het een concreet verhaal is geworden waar de cliënt nu iets mee kan.

Een spiegel met inzicht

De reading informatie wordt ‘opgevraagd’ uit het grensgebied tussen het bewuste en onderbewuste van de cliënt. Hierdoor kan de informatie een doeltreffend en diep inzicht verschaffen voorbij het rationele denken (of piekeren); soms bevrijdend, soms confronterend maar altijd ondersteunend en bemoedigend. De reader houdt jou, zo neutraal en liefdevol mogelijk, een spiegel voor.
Dit kan een katalysator zijn voor veranderingen in je leven.

Integratie

De adviezen en suggesties die worden gegeven, zijn ‘tools’ en richtlijnen op jouw weg door het leven met als doel om jou tot je recht te laten komen. Ze willen bijvoorbeeld je gezondheid bevorderen, je aanmoedigen knopen door te hakken, je talenten tot bloei laten komen, balans in je leven creeeren et cetera. Het zijn, kortom, opbouwende acties om het door jouw ingebrachte thema verder uit te werken en te integreren in je dagelijkse bestaan.

Hoe gaat een reading consult bij InRitual in zijn werk?

Tijdens de reading zitten reader en cliënt in ontspannen houding tegenover elkaar. Aan het begin bouwen we samen enige concentratie en ontvankelijkheid op. Willemijn heeft dan even haar ogen gesloten, maar zal vervolgens bij het vertellen van het verhaal ook met je in gesprek gaan. Er is dan ruimte om in te gaan op de informatie, vragen te stellen, ervaringen te delen of herkenning te uiten.

Indien gewenst wordt de reading door Willemijn gecombineerd met het direct in praktijk brengen van een oefening, bijvoorbeeld om je energie te schonen. Of met een korte opstelling of lichaamswerk. Soms wordt een reading besloten worden met een korte healing, om in alle rust de informatie te laten zakken en nog even te ontspannen.

Praktische informatie

Een reading consult duurt ongeveer 1,5 à 2 uur en het is goed om die dag veel tijd uit te trekken voor jezelf en veel extra water te drinken.

Je kunt met de opgedane informatie een aantal maanden voort. Het is aan te raden deze verdere uitwerking te geven in de vorm van aantekeningen en dergelijke. Het verdient aanbeveling een opnamesysteem mee te brengen (iPod, MP3 speler, digital voicerecorder, cassettebandje) die jij kunt afspelen thuis om de reading op te nemen.

Zes weken na de afspraak vindt een korte terugblik per telefoon plaats.