Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

InRitual is verhuisd

Adres van de praktijk:

Rembrandtlaan 25
1399 VJ Muiderberg

tel. 0294-237 702

 

B_healing

Voorbeelden van thema's zijn onder andere:

Zorgen om de toekomst, lichamelijke klachten die chronisch zijn, het verwerken van rouw, omgaan met hoogsensitiviteit, op een kruispunt staan in je leven met betrekking tot werk of relaties, herstel bij uitputting, trauma of burn out. Wat het ook is, het mag er zijn.

Er kunnen herinneringen of patronen uit je jeugd zich aandienen ter genezing. Onvermoede talenten van jezelf, ook die van je schaduwkanten, kunnen tijdens een healing ontluiken en opbloeien.

Hoe gaat healing in zijn werk?

Bij een healing geef je van te voren in het telefonische intakegesprek aan welke thema's voor jou op dat moment een rol spelen en waar je bij geholpen zou willen worden.

De healer gebruikt haar intuïtie om op jou af te stemmen op welke manier en met welke insteek de healing het beste plaats kan vinden. Meestal ligt de healee op een bed of matras en wordt door de healer geholpen met ontspannen en in zichzelf te keren. De healer gebruikt haar handen en allerhande materialen en instrumenten om de healingenergie te geleiden. En vergeet de bemoedigende kracht van woorden en beelden niet. De healer kan jou aanzeggen wat je werkelijk troost, zodat je je gekend voelt/weet.

Wanneer de healing afgelopen is, bespreken we samen de inzichten, beelden of gevoelens die in de healing zijn aangereikt of bij jou zelf zijn opgekomen, terwijl je de healing ontving.

Doorwerking

Willemijn geeft altijd ook suggesties ter integratie van de opgedane kracht en inzichten. Deze worden voor je opgeschreven en het is uiteraard aan jou of en hoe je er precies verder vorm aangeeft. Het behoort tot de mogelijkheden om een verslag te maken en deze aan Willemijn toe te sturen. Sowieso raden we aan om wat eigen aantekeningen of tekeningen te maken van je eigen ervaring met de healing. Na zo'n zes weken vindt een kort telefonisch gesprek plaats, om te horen hoe de healing doorgewerkt heeft en om feedback te geven op het consult.

Een healing heeft tijd nodig om door te werken. Aanbevolen word om die dagen veel water en geen alcohol te drinken, want het lichaam kan zich gaan ontgiften. We raden je aan niet te veel voor anderen te zorgen en vroeg naar bed te gaan. Ook in de slaap werkt healing door, bijvoorbeeld in je dromen.

Oefening in overgave

Healing is een plek en een tijd voor overgave. Overgave vindt de westerse mens vaak maar moeilijk. Even stil staan en niets doen. Eventuele machteloosheid uithouden en zeggen: ik kan en hoef nu even niets (meer). Het leven nemen zoals het komt, in combinatie met zoeken naar de speelruimte voor onze eigen, autonome keuzes.

Healing spreekt de rechter hersenhelft aan, die waar het gevoel, beeldend vermogen, muziek en beweging zetelen. Hierdoor kan je meer in harmonie geraken met de rationele kant in jezelf en met onze westerse wereld. Je kan je onder begeleiding van de healer oefenen in die overgave aan wat is, aan jezelf en aan het grotere geheel, dat ons draagt door de tijd.

 

A Celtic Blessing

Deep peace of the running wave to you,
Deep peace of the flowing air to you,
Deep peace of the quiet earth to you,
Deep peace of the shining stars to you.
May the road rise to meet you;
May the wind be always at your back;
May the sun shine warm upon your face;
May the rains fall softly upon your fields;
Until we meet again,
May Love hold you in the hollow of her hand!